Logowanie

 •  
  • Białystok
  • Częstochowa
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Gniezno
  • Gorzów Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hel
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kraków
  • Kłodzko
  • Lublin
  • Poznań
  • Sopot
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Toruń
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Zielona Góra
  • Łódź
  • Zobacz inne miasta
temp:  
ciśnienie:  
wiatr:  

Góry Wałbrzyskie i Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie

 

      Złoty Las to jedna z najciekawszych atrakcji Gór Wałbrzyskich. Zawdzięcza on swoją nazwę pozyskiwanym tu cennym kruszcom. Prócz złota i srebra wydobywano tu również rudy ołowiu, a po II wojnie światowej w rejonie Starego Julianowa poszukiwano rud uranu. Warto wspomnieć o licznych, w większości nieczynnych dziś kamieniołomach, w których eksploatowano skały na potrzeby budownictwa. W Górach Wałbrzyskich można wyróżnić trzy masywy górskie rozdzielone szerokimi dolinami i obniżeniami: Krąglak (692 m n.p.m.), Trójgarb (778 m n.p.m.) i Chełmiec (851m n.p.m.). Jedną z najciekawszych rzek w regionie jest Pełcznica, a zwłaszcza jej przełom pod zamkiem Książ. Jej przebiegiem poprowadzony został malowniczy szlak turystyczny, pozwalający na zobaczenie głęboko wciętej doliny.

 Góry Wałbrzyskie charakteryzują się złożoną budową geologiczną, którą odzwierciedla różnorodność występujących tu skał. W najniższych partiach gór oraz większości Pogórza Wałbrzyskiego przeważają skały osadowe. Najwyższe partie Gór Wałbrzyskich tworzą permskie skały wylewne – czerwonawe ryolity i ciemne trachybazalty będące świadectwem dawnej działalności wulkanicznej w tym rejonie. Budują one charakterystyczne stożki Chełmca, Trógarbu czy Borowej. Południowo-wschodni fragment pasma należy do bloku sowiogórskiego i zbudowany jest z proterozoicznych gnejsów. Skałom wulkanicznym i gnejsom towarzyszą złoża rud metali, które są źródłem tradycji górniczych regionu. Nie sposób nie wspomnieć o istniejących w Górach Wałbrzyskich wodach mineralnych. W przeszłości były tutaj trzy uzdrowiska: Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój oraz Stary Zdrój. To ostatnie już nie istnieje, a pozostałością po nim jest wygląd dzisiejszego dworca PKP Wałbrzych Miasto, kształtem przypominający pijalnię wód mineralnych. Dwa pozostałe uzdrowiska nadal funkcjonują.

Duże zapotrzebowanie na drewno dla istniejących wokół Wałbrzycha kopalń spowodowało rabunkową gospodarkę leśną prowadzoną w okolicznych lasach. Okazało się, że pozbawione lasów stoki gór nie zatrzymują wody, dlatego zaczęto sadzić szybko rosnące gatunki drzew, głównie świerka. Dzisiaj mamy na terenie Gór Wałbrzyskich monokulturę świerkową z niewielkimi połaciami lasu mieszanego, zbliżonego składem do pierwotnego. Ciekawy fragment lasu znajduje się przy szlaku z Rybnicy Leśnej do Wałbrzycha, gdzie rosną sosny i dęby. Pozostała część tych gór, a więc wyższe partie, należą do lasów regla dolnego. Runo leśne w ciemnych lasach świerkowych jest dość ubogie, w piętrze pogórzy z kolei znacznie bogatsze.

Z ciekawszych roślin jakie tu można spotkać należy wymienić fiołek leśny, buławnik mieczolistny, goździk kropkowany, śnieżycę wiosenną i zimowit jesienny.

 Niezwykle ciekawie prezentują się dwie atrakcje przyrodnicze w regionie: park zamkowy w Książu, założony przez rodzinę Hochbergów, właścicieli tej potężnej rezydencji. W parku można zobaczyć wiele ciekawych roślin posadzonych przez książęcych ogrodników, spośród których szczególnie okazale prezentują się kwitnące późną wiosną rododendrony. Dużą atrakcją jest też Palmiarnia w Lubiechowej, zbudowana w latach 1911-14. Część jej ścian obłożono tufem wulkanicznym sprowadzonym z Etny.

 Niewielką część Gór Wałbrzyskich obejmuje Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, który został utworzony w 1998 r na obszarze blisko 6,5 tys. ha. W Górach Wałbrzyskich obejmuje swym zasięgiem Pasmo Borowej oraz leżący na południe od niego Rybnicki Grzbiet.

 

Drugi z parków krajobrazowych obejmujący swym obszarem opisywany region to Książański Park Krajobrazowy, powołany do życia w 1981 r. Na jego terenie znajdują się dwa rezerwaty przyrody. „Przełomy pod Książem” - rezerwat leśny. Drugi rezerwat to „Jeziorko Daisy” został powołany do życia dla ochrony nieczynnego kamieniołomu wapienia, w którym występuje kopalna fauna z okresu górnego dewonu.

Góry Wałbrzyskie przechodzą w kierunku północy w Pogórze Wałbrzyskie i Pogórze Bolkowskie. Pogórze Wałbrzyskie zawiera się pomiędzy dolinami Bystrzycy na wschodzie i Strzegomki na zachodzie, natomiast Pogórze Bolkowskie rozciąga się między doliną Strzegomki a doliną Nysy Szalonej. Obszar ten pokrywa gruba warstwa osadów polodowcowych. Oba pogórza są obszarem głównie upraw rolnych i łąk porozcinanych niewielkimi obszarami leśnymi.

 

Literatura:

- C. Skała, M. Motak, Karkonosze. Przewodnik górski, Pascal, 2007

- www.gory-szlaki.pl

Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska PARP