Logowanie

 •  
  • Białystok
  • Częstochowa
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Gniezno
  • Gorzów Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hel
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kraków
  • Kłodzko
  • Lublin
  • Poznań
  • Sopot
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Toruń
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Zielona Góra
  • Łódź
  • Zobacz inne miasta
temp:  
ciśnienie:  
wiatr:  

Adres i kontakt

Bruszczewo

Mapa

Osada w Bruszczewie

W Bruszczewie w powiecie Kościańskim w Wielkopolsce znajduje się wyjątkowa, najdalej wysunięta na północny-wschód w Europie osada obronna kultury unietyckiej datowana na wczesną epokę brązu (2000-1600 lat p.n.e.). Badania archeologów wykazały, że wczesny okres epoki brązu w Europie Środkowowschodniej wyprzedza chronologicznie kulturę mykeńską. Intensywna dynamika rozwoju kultury unietyckiej na terenach Moraw, Czech, Turyngii, Saksonii, Łużyc i dalej Wielkopolski, wiąże się z eksploatacją miedzi i cyny oraz powstającymi na tych terenach ośrodkami metalurgicznymi, które produkowały unikatowe ozdoby i narzędzia brązowe. Ludność kultury unietyckiej rozwinęła się na w/w terenach, a następnie wzdłuż Odry wyruszyła na północ. Stanowisko w Bruszczewie odkryte zostało w 1943 r. Badania archeologiczne rozpoczęto tutaj w roku 1964 z inicjatywy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Przełomowym momentem był rok 1995 kiedy do prac włączył się Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu. Od roku 1999 w badaniach uczestniczy prof. Johannes Muller z Uniwersytetu w Kilonii. Bruszczewo najprawdopodobniej obok Łęków Małych wchodziło w skład systemu osad obronnych północno-wschodniego terytorium kultury unietyckiej. Osada obejmuje powierzchnię około 1,5 h i 120 metrów średnicy,  posiadała fosę o szerokości 20 metrów i głębokości 4 metrów, oraz palisadę dębową wystającą z wody. Umocnienia drewniane oraz konstrukcje domów wykonano za pomocą narzędzi brązowych a nie krzemiennych.  Cześć centralna została zbudowana na wzgórzu o wysokości 70-80 metrów n.p.m., które otaczała rzeka Samica (obecnie dno doliny Samicy pokrywają torfy, które sprawiły, że w ich wilgotnym środowisku do dziś zachowały się substancje organiczne z czasów osady), część dolna leżała  poniżej wzniesienia. To właśnie w części dolnej zlokalizowane były warsztaty metalurgiczne do których surowiec sprowadzano zza Karpat i Sudetów. Odkryto m.in. kamienne i gliniane formy do odlewania biżuterii i narzędzi brązowych, m.in. łyżki odlewnicze, sztylety, siekierki oraz kawałki metalu. Odnaleziony materiał ceramiczny można zaliczyć do unietyckiej ceramiki osadowej z nawiązaniami do kultury iwieńskiej i trzcinieckiej. Poza produkcją brązu w Bruszczewie zajmowano się obróbką poroża i ceramiki, jak i połowem ryb. Nieznany jest powód upadku osady. Jej mieszkańcy mogli zostać wyparci przez inne ludy lub mogli zginać w wyniku najazdu, co mogą potwierdzać odkryte na terenie osady ślady pożaru.

Obiekty w pobliżu

Teatr 112

Teatr 112

Bernardyńska 2
Kościan
Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska PARP