Logowanie

 •  
  • Białystok
  • Częstochowa
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Gniezno
  • Gorzów Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hel
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kraków
  • Kłodzko
  • Lublin
  • Poznań
  • Sopot
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Toruń
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Zielona Góra
  • Łódź
  • Zobacz inne miasta
temp:  
ciśnienie:  
wiatr:  

Grodziska Górnych Łużyc

Sudety pełne są pozostałości po wczesnośredniowiecznych fortyfikacjach, warownych grodziskach i osadach. Górne Łużyce, znajdujące się w północno – zachodniej części Sudetów, są miejscem szczególnie intensywnego występowania śladów po wczesnym osadnictwie. Odnaleziono tam bowiem aż 34 obiekty wskazujące na zasiedlenie przez plemiona ludów kultury łużyckiej oraz kultur późniejszych. Najczęściej wspominane w literaturze grody to Zawidów, Niedów, Trzciniec, Bratków, Zgorzelec, Lubieniec, Lubawa czy Budziszyn.

Pierwszymi mieszkańcami Łużyc Górnych, leżących na styku czterech regionów historyczno – geograficznych (Śląska, Czech, Moraw oraz Łużyc) były plemiona celtyckie a następnie przed początkiem naszej ery tak zwani Słowianie połabscy. Po nich tereny te zostały zasiedlone przez Serbołużyczan.

Sudeckie grody miały w większości charakter militarny; świadczy o tym stosunkowo duża liczba pozostałości i szczątków przedmiotów i narzędzi używanych przez wczesnośredniowieczne drużyny zbrojne. Jednak równie wiele odnalezionych elementów zdobniczych oraz narzędzi gospodarskich świadczy o tym, że mieszkańcy osady wiedli bardziej zróżnicowane, niż można wnioskować na pierwszy rzut oka, życie. Wśród wydobytych skarbów znalazły się między innymi igły, sierpy, haczyki na ryby, co wynika z obecności miejsc do wytopu żelaza i świadczy o wysokich umiejętnościach ówczesnych ludów. Inne odnalezione pozostałości: takie jak kamienne żarna do wytwarzania mąki, spichlerze zbożowe, czy cysterny na wodę znajdujące się na przykład w Niedowie potwierdzają tę hipotezę i pozwalają wnioskować o wysokim zaawansowaniu technicznym zamieszkujących niegdyś te tereny plemion.

Literatura:

• W. Bena ” Polskie Górne Łużyce. Przyroda - Historia – Zabytki”  Zgorzelec 2003
• H. Łowmiański „Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e.” Warszawa 1963
• M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik „Historia Śląska” Wrocław 2002
• G.Labuda, „Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna”, Poznań 1999
• A.Buko, „Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej”, Warszawa 2006
• K.Jaworski, „Grody w Sudetach”, Wrocław 2005
• L.Kajzer, „Wstęp do archeologii historycznej w Polsce”, Łódź 1996
• M. Parczewski „Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce” 1988
Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska PARP