Logowanie

 •  
  • Białystok
  • Częstochowa
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Gniezno
  • Gorzów Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hel
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kraków
  • Kłodzko
  • Lublin
  • Poznań
  • Sopot
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Toruń
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Zielona Góra
  • Łódź
  • Zobacz inne miasta
temp:  
ciśnienie:  
wiatr:  

Najstarsze i najlepiej zachowane twierdze na Kujawach

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Polskie ziemie kryją wiele niespodzianek i zabytków z przeszłości. Odnalezienie wielu z nich zawdzięczamy przede wszystkim przypadkowi. Tak właśnie było z biskupińskim grodem w województwie kujawsko – pomorskim. Miejscowy nauczyciel, Walenty Szwajcer, został poinformowany przez swoich uczniów o ciekawym znalezisku. Mieszkańcy domostw zlokalizowanych w pobliżu Jeziora Biskupińs

Kruszwica 

Chyba każdy z nas słyszał kiedyś legendy o królowej Goplanie, królu Popielu co go zjadły myszy, czy o Piaście Kołodzieju, od którego wywodzi się ród Piastów. Wszystkie te podania wywodzą się z jednego miejsca: z Kruszwicy. To niewielkie miasto położone na Kujawach, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w sąsiedztwie Jeziora Gopło nad rzeką Noteć. Gopło jest największym jeziorem na terenie Pojezierza Wielkopolsko – Kujawskiego, zajmuje także dziewiąte miejsce pod tym względem w  całym kraju.

Malownicze, zróżnicowane krajobrazy i urozmaicona rzeźba terenu, bogactwo flory i fauny oraz zabytki owiane tajemnicą i legendą – wszystko to z pewnością przyciąga turystów do Kruszwicy.

Badania archeologiczne wykazały ślady bytności człowieka na tych terenach już w neolicie (3900 – 1800 rok p.n.e.). Doskonała lokalizacja, związana z żyznymi, czarnymi ziemiami kujawskimi, obecność bogactw naturalnych, a także położenia na tzw. szlaku bursztynowym zdecydowały o szybkim rozwoju Kruszwicy. Nazwa miasta pochodzi zaś od warzelni soli, wydobywanej w okolicach: „kruszwa” to określenie grudki tego cennego zasobu.

Intensywna ekspansja grodu sprawiła, że znaczenie gospodarcze i polityczno – społeczne miasta, zwłaszcza w X i XI wieku, przyciągało do niego królów i książęta. W następnym wieku powstały okazałe kościoły: świętych Piotra i Pawła, a także świętego Wita.

W latach trzydziestych XIV wieku miasto przeszło w ręce Zakonu Krzyżackiego, w następnych wiekach było wielokrotnie niszczone, palone i odbudowywane. Szczególnie wiele zniszczeń pozostawił po sobie Potop Szwedzki. 

Niewątpliwym symbolem miasta jest tak zwana Mysia Wieża, będąca pozostałością Zamku wybudowanego w 1350 roku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Baszta, której zadaniem była ochrona miasta przed Krzyżakami, sięgała 32 metrów. Teraz stanowi wspaniałą atrakcję turystyczną. Obecnie z wieży można podziwiać panoramę miasta: rozciąga się z niej bowiem widok na zabudowania miejskie, jezioro Gopło, a także okoliczny Inowrocław, Radziejów i inne.

Literatura:

l  G.Labuda „Mieszko I” Warszawa 2002

l  Z. Kurnatowska „Początki Polski” Poznań 2002

l  P. Kaczanowski, J. Kozłowski, „Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Wielka historia Polski, t.1, Kraków 1998

l  G.Labuda, „Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna”, Poznań 1999

l  Gall Anonim, „Kronika polska”, tłumaczenie M.Plezia

 

 

Warownie nad Wisłą 

Brzegi Wisły od zawsze stanowiły znakomitą lokalizację dla osiedlających się na terenach obecnej Polski plemion. Dlatego też na rzecznym szlaku komunikacyjnym powstawało wiele nadwiślańskich warowni, strzegących grodów i kontrolujących ruch na rzece.

Jedną z takich warowni był Wyszogród: miejscowość założona około XI wieku, o której po raz pierwszy Gall Anonim wspomniał w swej kronice w 1113 roku. Wyszogród był grodem obronnym, strzegącym przepraw przez Wisłę. Grodzisko zlokalizowane było na lewym brzegu rzeki, zaś z jego szczytu rozciągał się widok na ujście Brdy oraz zakole Wisły, dzięki czemu stanowiło doskonałą lokalizację obserwacyjną i transportową. Umożliwiło to niezwykle szybki rozwój miejscowości przed XIII wiekiem. Z wioską wiążę się legenda o świętym Wojciechu, który miał jakoby zatrzymać się w Wyszogrodzie podczas misji chrystianizacji Prus.

 W 1330 roku gród na skutek oblężenia przez wojska Bolesława Krzywoustego został spalony i opuszczony przez zamieszkujące go plemię, które przeniosło się nieco dalej, dając początek osadzie Fordon. W takim też stanie pozostał przez następne wieki, dzięki temu pozostałości wyszogrodzkiego obiektu są dziś zachowane bardzo dobrze, nie zostały poddane niszczącym działaniom kolejnych osiedlających się tam plemion. Badania archeologiczne potwierdziły osadniczy charakter  zamieszkującej Wyszogród ludności. Wśród pozyskanych skarbów znalazły się między innymi groty do strzał, fragmenty kusz, naczynia gliniane oraz... rybie łuski.

Również Gruczno pełne jest cennych zabytków i obiektów godnych zainteresowania turysty. Najbardziej rozpoznawalnym elementem jest  młyn, pochodzący z 1888 roku. Obecnie nie jest on uruchamiamy od 1998 roku.

Warto także przyjrzeć się pozostałościom dawnej, opuszczonej osady w Grucznie. Badania wykazały obecność resztek naczyń, ceramiki, biżuterii oraz strojów.

Literatura:

l  G.Labuda, „Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna”, Poznań 1999

l  Gall Anonim, „Kronika polska”, tłumaczenie M.Plezia

l  H. Łowmiański „Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e.”  Warszawa 1963

l  A.Buko, „Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej”, Warszawa 2006

l  L.Kajzer, „Wstęp do archeologii historycznej w Polsce”, Łódź 1996

l  M. Parczewski „Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce” 1988

 

Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska PARP