Logowanie

 •  
  • Białystok
  • Częstochowa
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Gniezno
  • Gorzów Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hel
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kraków
  • Kłodzko
  • Lublin
  • Poznań
  • Sopot
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Toruń
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Zielona Góra
  • Łódź
  • Zobacz inne miasta
temp:  
ciśnienie:  
wiatr:  

Radzyń Chełmiński

 

Radzyń położony jest w województwie kujawsko - pomorskim.   Historia miasta sięga początków XI wieku, kiedy to - jak podaje Jan Długosz w swoich Kronikach - przejeżdżał tamtędy Bolesław Chrobry. 
Przypuszcza się jednak, że przed tym okresem na terenie obecnego Raciąża znajdował się wczesnośredniowieczny pogański gród.
 Osada, nosząca później miano Rasin, na początku XIII wieku przeszła w ręce Zakonu Krzyżackiego zyskując nazwę Ratzin. Głównym powodem przejęcia była śmierć dotychczasowego właściciela grodu, wojewody mazowieckiego Krystyna.  Najcenniejszymi i najlepiej zachowanymi pozostałościami historycznymi, będącymi obiektem zainteresowania archeologów, są ruiny zamku warownego wraz z otaczającymi go murami. Został wybudowany pod koniec XIII wieku, jednak wybuch powstania pruskiego znacznie utrudnił i opóźnił prace. ostatecznie zamek stanął w 1329 roku i z sukcesem pełnił funkcje obronne. Z pomocą jego murów Krzyżacy odparli ataki wojsk polskich z Władysławem Łokietkiem na czele. Dlatego też radzyńskie budowle obronne zalicza się do najpotężniejszych warowni w całym państwie krzyżackim. Głównym budulcem, użytym do konstrukcji zamku, były cegły. Dłuższy bok budowli miał ponad 50 metrów, zaś zamek umiejscowiono na sztucznej wyspie, powstałej na skutek wykopania fosy. 
Warownia została zdobyta dopiero w 1410 roku przez wojska Jagiełły. Miasto przestało być częścią państwa krzyżackiego,  rycerze niemieccy stopniowo opuszczali gród wypędzani przez Polaków i Czechów.

Obecnie turyści mogą podziwiać dość dobrze zachowane, efektowne ruiny krzyżackiej warowni, której styl ma wiele cech architektury gotyckiej. Równie ciekawym zabytkiem jest kościół świętej Anny, pochodzący z XIV wieku. 
Jego fasada również nosi znamiona gotyku, jednak wnętrza są typowo barokowe. Z ciekawszych budowli warto także zobaczyć osiemnastowieczny dwór "na zielonym wzgórzu" oraz osiemnastowieczne budynki miejskie. 


Literatura:

l  G.Labuda, „Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna”, Poznań 1999

l  Gall Anonim, „Kronika polska”, tłumaczenie M.Plezia

l  „Zabytki sztuki w Polsce”, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2006

l  P. Kaczanowski, J. Kozłowski, „Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Wielka historia Polski, t.1, Kraków 1998 

Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska PARP