Logowanie

 •  
  • Białystok
  • Częstochowa
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Gniezno
  • Gorzów Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hel
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kraków
  • Kłodzko
  • Lublin
  • Poznań
  • Sopot
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Toruń
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Zielona Góra
  • Łódź
  • Zobacz inne miasta
temp:  
ciśnienie:  
wiatr:  

Pogórze Izerskie

Wystające stożki wulkaniczne, kamieniołomy, jeziora zaporowe czy ciągnące się dolinami tasiemki rzek, to tylko niektóre elementy krajobrazu Pogórza Izerskiego. Położone jest ono na północ od Gór Izerskich, pomiędzy Nysą Łużycką na zachodzie i Bobrem na wschodzie. Pogórze Izerskie podzielone jest doliną Kwisy na dwie części: zachodnią i wschodnią. Jego zachodnia część należała historycznie i etnicznie do Łużyc, co jeszcze dziś da się odczuć, m.in. w zabudowach wsi i miasteczek w ludowym stylu.
Zachodnią część Pogórza Izerskiego zajmuje wąska, ciągnąca się południkowo Dolina Nysy Łużyckiej. W tzw. Worku Turoszowskim sąsiaduje z nią Kotlina Turoszowska. Obszar ten charakteryzuje się olbrzymimi odkrywkowymi kopalniami węgla brunatnego i hałdami nadkładu - jako skutek eksploatacji kopalni. Niestety nie wygląda to dobrze i stanowi o daleko posuniętej dewastacji krajobrazu przez człowieka. Południowa część Pogórza Izerskiego od Kotliny Turoszowskiej po Kotlinę Mirską zajmuje najwyższe Przedgórze Izerskie z kulminacją Wojkowej (502 m). Wyróżnia się tu następujące mikroregiony: Przedgórze Izerskie, Wysoczyzna Siekierczyńska, Wzgórza Zalipiańskie, Dolina Kwisy, Wzniesienia Radoniowskie, Obniżenie Lubomierskie, Wzgórza Radomickie, Wzniesienia Gradowskie, Niecka Lwówecka, Dolina Bobru.

Pogórze Izerskie zbudowane jest w przeważającej części z gnejsów, granitognejsów, szarogłazów i łupków łyszczykowych. Charakterystycznym elementem krajobrazu są wystające stożki wulkaniczne (okolice Lubania Śląskiego) oraz liczne kamieniołomy, w których wydobywane są różne surowce np. granity, gnejsy, bazalty.

Z pewnością specyfiką krajobrazu są także jeziora zaporowe na Kwisie (Leśniańskie i Złotnickie), Witce i Bobrze, które w takim skupisku nie występują nigdzie indziej na terenie Sudetów.

 

Literatura:

Praca zbiorowa, Sudety- mini region, Demart,  2012

 

 

 

Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska PARP