Logowanie

 •  
  • Białystok
  • Częstochowa
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Gniezno
  • Gorzów Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hel
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kraków
  • Kłodzko
  • Lublin
  • Poznań
  • Sopot
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Toruń
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Zielona Góra
  • Łódź
  • Zobacz inne miasta
temp:  
ciśnienie:  
wiatr:  

Klimat Polski

Szukaj noclegu

Klimat w Polsce

 

Polska leży w strefie klimatów umiarkowanych, klimat ten jest  przejściowy z zachodu na wschód w wyniku napływu powietrza polarnego oraz kontynentalnego jak również okresowo arktycznego i zwrotnikowego. Różnorodność klimatu powoduje że w Polsce występują nie 4 pory roku a 6, dodatkowo przedwiośnie oraz przedzimie. Klimat w Polsce cechuje napływ powietrza kontynentalnego o określonych właściwościach które są nierozerwalnie związane z rozkładem ciśnienia atmosferycznego nad Europą (np. wyż Skandynawski – powietrze arktyczne, czy niż  Bałtycki – powietrze wilgotne).

Wiatry w Polsce nie wieją silnie, do wyjątków można zaliczyć wybrzeże czy pasma górskie. Usłonecznienie Polski wynosi 1400-1600 godzin/rok przy czym najmniejsze jest w grudniu kiedy wynosi około 1 godziny, a największe w czerwcu 6-8 godzin.

W styczniu średnia temperatur wynosi od -0,5 do -8,0 oC.

W lipcu średnia temperatur wynosi od 7,0 do 20 oC.

Wilgotność średnia powietrza wynosi w roku około 80% przy czym najwyższa jest w zimie a najniższa na początku lata. Wielkość zachmurzenia wynosi około 70% i najwyższa jest w okresie jesienno-zimowym. Najmniej opadów występuje w Polsce centralnej  najwięcej na południu, średnio w Polsce ilość opadów wynosi 600mm. Klimat w Polsce ulega ciągłemu ociepleniu czego dowodem jest zima 2011/2012, średnio o 0,2oC na  10 lat. W Polsce każdego roku wzrasta ilość silnych burz oraz wiatrów.

 

źródło map: www.imgw.pl

Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska PARP